Classes / Dosbarthiadau

16/09/16

Plant Blwyddyn 3 a 4 yn mwynhau gwneud sudd afal ar fferm Gwel Enlli.
 

 

01/03/16

Mae’r dosbarth Meithrin a derbyn wedi gwneud fflagiau Dewi Sant.

01/03/16

Nursery and reception pupils have made their own Saint David flags.

001013

14/01/16

Blwyddyn 0

Rydym wedi bod yn brysur yn paratoi y toes halen ar gyfer stori y tri mochyn bach.

Year 0

We have been busy preparing salt dough ready to make little pig characters.020018021

019023014

15/1/16

Diolch yn fawr iawn i Jaden am gasglu £52 tuag at yr elusen ‘ Childhood Cancers’.

Thanks to Jaden for collecting £52 towards the ‘Childhood Cancer’ charity.

DSCN0415

 

 

09/10/15 – Diolchgarwch

 

DSCN0356 (2)DSCN0366 (2)

Ar ddiwrnod Diolchgarwch, aeth yr ysgol i eglwys Santes Gwenfaen i ddathlu’r Cynhaeaf.

On Tuesday, the school went to celebrate the Harvest Festival in St Gwenfaen’s church.

Blwyddyn 1 a 2

Mae blwyddyn 1 wedi bod yn brysur yn dysgu eu llythrennau trwy
dysgu sut i ffurfio y llythrennau yn gywir gyda tywod, paent, ffÔm a gyda sialc!

Mae blwyddyn 1 hefyd wedi bod yn dysgu darllen llyfrau Magi Ann ar yr Ipads!

Year 1 have been very busy learning their letters. They have been learning to form letters correctly with sand, paint, foam and  chalk!

They have also been reading the Magi Ann books on the Ipads.

llythrennau 6llythrennau llythrennau 5 llythrennau 2 darllen Magi Ann 2 darllen Magi Ann