Dyddiadau Pwysig / Important Dates

gwyliau YSGOL 2016

Important / Pwysig

School holidays vary from school to school this year. Click on the link above for  more information.

Mae gwyliau ysgol yn amrywio o ysgol i ysgol y flwyddyn yma. Cliciwch y linc uchod am fwy o wybodaeth.