Latest News / Newyddion Diweddaraf

Llythyr i rieni/Letter to parents 12.10.2016

JEANS FOR GENES – Casglwyd £72.96 ar gyfer yr elusen ar 23/09/2016 wrth i’r disgyblion  a staff wisgo ‘jeans’ i’r ysgol.  Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd. / We collected £72.96 for the charity on 23/09/2016 when pupils and staff wore jeans to school.  A big thank you to all who contributed.

Llythyr i rieni Letter to parents 21 09 2016